AKTUALNOŚCI

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem

Prace na stacji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W mijającym miesiącu zamontowano fundamenty pod konstrukcje wsporcze i wysokie. Jednocześnie Wykonawca prowadził prace remontowo-budowlane w budynku technologicznym i zamontował konstrukcje wysokie.


Doszło także do odbioru jednego z elementów - Inwestor odebrał wykonany nasyp, co oznacza, że prace w tym zakresie zostały przeprowadzone prawidłowo.

SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 września 2017 r. nazwy SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków S.A. uległy zmianie na SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firm (nazw) Spółek nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółki zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółki umów. Spółki zachowują swoje dotychczasowe adresy, numery NlP, REGON oraz numery KRS.


Zakres prac prowadzonych w sierpniu

W sierpniu nadal prowadzone były prace mające na celu wykonanie nasypu dla powiększenie terenu stacji. Rozpoczęły się także dostawy aparatury pierwotnej. Dostarczono pierwsze wyłączniki, odłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe oraz ograniczniki przepięć.


Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy stacji. We wrześniu nastąpi jej uprawomocnienie, co pozwoli Wykonawcy na prowadzenie prac w większym zakresie.

Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy całej stacji

W lipcu Wykonawca pozyskał decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodno-prawne, co umożliwiło złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy całej stacji.

W dalszym ciągu prowadzono prace związane z wykonywaniem nasypu. Równolegle zakończono prace związane z tymczasowym wprowadzeniem linii 400kV Ostrołęka – Mątki.

Zakres prac prowadzonych w czerwcu

Wykonawca inwestycji prowadzi nieprzerwanie prace związane z projektowaniem poszczególnych elementów stacji i zatwierdzaniem kolejnych tomów dokumentacji wykonawczej. Niemniej jednak, równolegle do tych działań, w czerwcu rozpoczęto przygotowywanie nasypu, który umożliwi rozbudowę stacji. Wykonano także tymczasowe wprowadzenie linii 400 kV Ostrołęka - Mątki na rozdzielnię 400 kV.