AKTUALNOŚCI

Rozpoczęto budowę stanowiska pod autotransformator 400/110 kV

W styczniu Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem mis i stanowisk pod autotransformator 400/110 kV oraz pod dławik 400 kV. Przystąpiono także do wymiany rozdzielnicy potrzeb własnych stacji. Rozpoczęcie wspomnianych prac poprzedziło zatwierdzenie przez Inwestora projektów wykonawczych, co nastąpiło jeszcze w grudniu 2017 r. Na luty planowane jest zakończenie montażu oszynowania górnego rozdzielni 400 kV.

Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące postęp prac na stacji: 

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań wykonawcy. Prosimy o przesyłanie uwag, pytań lub spostrzeżeń dotyczących inwestycji i bieżących prac przy pomocy formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem telefonu 608 818 942.


Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem

Prace na stacji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W mijającym miesiącu zamontowano fundamenty pod konstrukcje wsporcze i wysokie. Jednocześnie Wykonawca prowadził prace remontowo-budowlane w budynku technologicznym i zamontował konstrukcje wysokie.


Doszło także do odbioru jednego z elementów - Inwestor odebrał wykonany nasyp, co oznacza, że prace w tym zakresie zostały przeprowadzone prawidłowo.

SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 września 2017 r. nazwy SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków S.A. uległy zmianie na SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firm (nazw) Spółek nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółki zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółki umów. Spółki zachowują swoje dotychczasowe adresy, numery NlP, REGON oraz numery KRS.