AKTUALNOŚCI

Zima nie wstrzymuje budowy

Wykonawca zakończył już montaż oszynowania górnego rozdzielni 400 kV. Aktualnie praca na stacji skupiona jest głównie wokół wykonania mis i stanowisk pod Autotransformator 400/110 kV oraz Dławik 400 kV oraz wokół wymiany Rozdzielnicy Potrzeb Własnych 400/230 V AC.


Jednocześnie w lutym rozpoczęto prace związane z montażem obwodów wtórnych rozdzielni 400 kV oraz prace budowlane w budynku technologicznym. Równolegle prowadzona jest modernizacja systemu zraszania Autotransformatorów.

Rozpoczęto budowę stanowiska pod autotransformator 400/110 kV

W styczniu Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem mis i stanowisk pod autotransformator 400/110 kV oraz pod dławik 400 kV. Przystąpiono także do wymiany rozdzielnicy potrzeb własnych stacji. Rozpoczęcie wspomnianych prac poprzedziło zatwierdzenie przez Inwestora projektów wykonawczych, co nastąpiło jeszcze w grudniu 2017 r. Na luty planowane jest zakończenie montażu oszynowania górnego rozdzielni 400 kV.

Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące postęp prac na stacji: 

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań wykonawcy. Prosimy o przesyłanie uwag, pytań lub spostrzeżeń dotyczących inwestycji i bieżących prac przy pomocy formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem telefonu 608 818 942.


Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem

Prace na stacji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W mijającym miesiącu zamontowano fundamenty pod konstrukcje wsporcze i wysokie. Jednocześnie Wykonawca prowadził prace remontowo-budowlane w budynku technologicznym i zamontował konstrukcje wysokie.


Doszło także do odbioru jednego z elementów - Inwestor odebrał wykonany nasyp, co oznacza, że prace w tym zakresie zostały przeprowadzone prawidłowo.