AKTUALNOŚCI

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań wykonawcy. Prosimy o przesyłanie uwag, pytań lub spostrzeżeń dotyczących inwestycji i bieżących prac przy pomocy formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerem telefonu 608 818 942.


Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem

Prace na stacji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. W mijającym miesiącu zamontowano fundamenty pod konstrukcje wsporcze i wysokie. Jednocześnie Wykonawca prowadził prace remontowo-budowlane w budynku technologicznym i zamontował konstrukcje wysokie.


Doszło także do odbioru jednego z elementów - Inwestor odebrał wykonany nasyp, co oznacza, że prace w tym zakresie zostały przeprowadzone prawidłowo.

SAG zmienia się w SPIE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 września 2017 r. nazwy SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków S.A. uległy zmianie na SPIE Elbud Gdańsk S.A. i SPIE Elbud Kraków S.A. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana firm (nazw) Spółek nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez Spółki zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez Spółki umów. Spółki zachowują swoje dotychczasowe adresy, numery NlP, REGON oraz numery KRS.


Zakres prac prowadzonych w sierpniu

W sierpniu nadal prowadzone były prace mające na celu wykonanie nasypu dla powiększenie terenu stacji. Rozpoczęły się także dostawy aparatury pierwotnej. Dostarczono pierwsze wyłączniki, odłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe oraz ograniczniki przepięć.


Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy stacji. We wrześniu nastąpi jej uprawomocnienie, co pozwoli Wykonawcy na prowadzenie prac w większym zakresie.