AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

Prace trwają

Dokończono prace w polu nr 9 rozdzielni 400kV. Po pozytywnych sprawdzeniach oraz testach pozwoliło to na uruchomienie linii 400kV Olsztyn Mątki – Ostrołęka. Kontynuowane są prace związane z wykonaniem mis i stanowisk pod Autotransformator 400/110 kV i Dławik 400 kV, z wymianą Rozdzielnicy Potrzeb Własnych 400/230 V AC i 220 V DC oraz remontami budynków i instalacji zraszaczowej. Rozpoczęto także rozbudowę instalacji odwodnieniowo-kanalizacyjnej stacji.

Zima nie wstrzymuje budowy

Wykonawca zakończył już montaż oszynowania górnego rozdzielni 400 kV. Aktualnie praca na stacji skupiona jest głównie wokół wykonania mis i stanowisk pod Autotransformator 400/110 kV oraz Dławik 400 kV oraz wokół wymiany Rozdzielnicy Potrzeb Własnych 400/230 V AC.


Jednocześnie w lutym rozpoczęto prace związane z montażem obwodów wtórnych rozdzielni 400 kV oraz prace budowlane w budynku technologicznym. Równolegle prowadzona jest modernizacja systemu zraszania Autotransformatorów.

Rozpoczęto budowę stanowiska pod autotransformator 400/110 kV

W styczniu Wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem mis i stanowisk pod autotransformator 400/110 kV oraz pod dławik 400 kV. Przystąpiono także do wymiany rozdzielnicy potrzeb własnych stacji. Rozpoczęcie wspomnianych prac poprzedziło zatwierdzenie przez Inwestora projektów wykonawczych, co nastąpiło jeszcze w grudniu 2017 r. Na luty planowane jest zakończenie montażu oszynowania górnego rozdzielni 400 kV.

Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące postęp prac na stacji: 

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku