Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Zakres prac

Zakres prac budowlanych w ramach inwestycji obejmuje:

  • wprowadzenie linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki;
  • instalację transformatora 400/110 kV;
  • instalację dławika 400 kV;
  • dostosowanie istniejącego Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) do wymagań dla stacji bez stałej obsługi ruchowej.
  • rozbudowę rozdzielni 400 kV o 2 pola;
  • budowę nowych pól 110 kV.


Okres realizacji inwestycji: listopad 2015 r. – kwiecień 2018 r.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.