AKTUALNOŚCI

Prace na stacji zostały wznowione

14 maja br. wznowiono prace związane z robudową stacji. W związku z trwającą pandemią wirusa SARD-CoV-2, Wykonawca został do nich dopuszczony wyłącznie pod warunkiem stosowania szczególnych środków ochrony.

Zapraszamy do kontaktu

Pomimo czasowego wstrzymania prac, związanego z epidemią COVID-19, Wykonawca jest do Państwa dyspozycji. W sprawie szczegółowych informacji dotyczących inwestycji zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy. Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

Prace na stacji czasowo wstrzymane

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, Wykonawca został zobowiązany przez Zamawiającego do czasowego wstrzymania prac modernizacyjnych prowadzonych na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Olsztyn Mątki. Decyzja ta została podyktowana dbałością o bezpieczeństwo pracowników obsługujących obiekt, a tym samym w trosce o zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Z uwagi na niebezpieczeństwo związane z gwałtownie rozprzestrzeniającym się koronawirusem, Zamawiający wyłączył możliwość kontaktu pomiędzy personelem obsługującym stację, a personelem Wykonawcy, prowadzącym prace modernizacyjne. Prace zostały wstrzymane do odwołania.

PSE wzmacnia otoczenie!

WzMOCnij swoje otoczenie” jest nową inicjatywą dobrosąsiedzką PSE. Jej formuła jest zbliżona do założeń budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Konkurs przeprowadzono na terenie 76 gmin w województwie mazowieckim, lubelskim, małopolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. W tych regionach PSE realizują ok. 20 projektów inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji sieci przesyłowej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

 

Podsumowanie prac z 2019 roku i plan na rok 2020

W 2019 roku Wykonawca przeprowadził szereg prac zaplanowanych w harmonogramie. Wśród kluczowych znalazły się m.in. modernizacja rozdzielni 110 kV, modernizacja dwóch pól rozdzielni 400 kV, uruchomienie autotransformatora nr 1 400/110 kV oraz modernizacja budynku technologicznego.

Na bieżący, 2020 rok planowane jest przeprowadzenie ostatnich niezbędnych prac, które umożliwią zamknięcie projektu. Do realizacji pozostaje m.in. modernizacja pozostałych 2 pól rozdzielni 400 kV, uruchomienie dławika 400 kV, zakończenie modernizacji układów ogólnostacyjnych i wykonanie testów końcowych systemu sterowania i nadzoru stacji.

O postępach prac będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową inwestycji.