Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki