Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV
Olsztyn Mątki

 

Kto jest kim w inwestycji

INWESTOR

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA


Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ok. 14 200 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

www.pse.plWYKONAWCA

Konsorcjum SPIE Elbud Gdańsk SA i SPIE Elbud Kraków Sp. z o.o.


Grupę SPIE SAG reprezentują w Polsce spółki SPIE Elbud Gdańsk SA oraz SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. Obie firmy 
należą do jednych z największych firm w Polsce świadczących usługi w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej, posiadają wysokie kompetencje w zakresie inżynierii, budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych.

www.spie-sag.pl


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE